Helaas, deze vacature is al ingevuld

Ben jij een ervaren controller met kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering?

Concerncontroller in GOIRLE

Wij zijn op zoek naar een Concerncontroller voor 32 uur per week.

Concerncontroller in GOIRLE

Als concerncontroller neem je initiatieven om te komen tot continue, zichtbare verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het planning- & control proces. Je bewaakt de financiële positie van de gemeenten en verzorgt strategische financiële advisering aan burgemeester en wethouders. Ook toets en adviseer je rondom begrotingen, tussenrapportages en verantwoordingen alsmede de administratieve organisatie. Je staat samen met het team financiën voor de inrichting en kwaliteit van de planning en control cyclus en de bijbehorende documenten. Tevens ontwikkel je voorzieningen/instrumenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de besturing van de organisatie en ten behoeve van managementinformatie en bewaak je de kwaliteit. Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd en voert overleg met het management, directie en college van B&W over complexe beleids- en financiële aangelegenheden en bedrijfseconomische ontwikkelingen en ter verbetering en beheersing van de bedrijfsprocessen en beheersing van risico’s. Je begeleidt de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Je bent 1e adviseur ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke processen en je vervult een rol waarbij waarde wordt toegevoegd in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen.

edisoverheid

Jij regelt...

  • Academisch werk- en denkniveau en een functie gerelateerde opleiding;
  • Ervaring met project- en procesmanagement en met het coördineren van beleidsprocessen;
  • Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een goed P&C systeem;
  • Kennis van decentrale overheid.

Wij regelen...

  • Een veelzijdige, uitdagende functie;
  • Een dynamische werkomgeving;
  • Een organisatie met een prettige werksfeer.