Wat gebeurt er met jouw loon in 2023

Op Prinsjesdag (dinsdag 20 september) presenteerde het kabinet de plannen voor 2023. Ze moeten voor een deel nog door de tweede kamer maar we kunnen er alvast rekening mee houden.

Een aantal van deze maatregelen zijn aangekondigd om de financiële situatie van werknemers te kunnen verbeteren en de druk op de (coa-)onderhandelingen over de lonen te verlagen. Het gaat dan onder meer om de verhoging van het minimumloon, de arbeidskorting en de aanpassing van de tarieven en lengtes van de loon -en inkomstenbelasting.

Buiten de plannen hieronder beschreven zijn er in 2023 nog aan aantal veranderingen op komst. Zo gaat de huurtoeslag omhoog en kunnen ouders meer kindgebonden budget ontvangen.

coins g9e21fb465 1280

Wettelijke stijging van het minimumloon met 10,15%

Wellicht het plan dat de meeste mensen nog goed op het netvlies staat. Waarschijnlijk gaat het minimumloon per 1 januari 2023 omhoog met 10.15%. Een werkgever betaalde in de tweede helft van 2022 aan fulltime werknemers van 21 jaar en ouder een bedrag van minimaal €1.756,20 per maand. Dit bedrag gaat dus met 10.15% omhoog. Reden voor deze hoge stijging kan vooral toegeschreven worden aan de hoge inflatie aangezien de plannen er lagen om in eerste instantie slechts een verhoging van 2,5% door te voeren.  

Hogere arbeidskorting

Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever het recht de loonheffingskorting toe te passen. Dit zijn de kortingen op loonbelasting/premie volksverzekeringen. In het belastingplan 2023 zijn de bedragen kenbaar gemaakt die naar verwachting voor de heffingskortingen gaan gelden. Naar verwachting zullen alle heffingskortingen omhooggaan. Dit is natuurlijk positief voor de werknemer. Om meer werken te laten lonen verhoogt het kabinet onder andere de arbeidskorting flink. Deze stijgt van €4.260 in 2022 naar €5.052 in 2023. Deze heffingskortingen zullen zorgen voor een positief effect op het nettoloon in 2023.  

Onbelaste vergoeding voor reiskosten omhoog

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer kan per 1 januari 2023 voor het eerst sinds 2006 stijgen. Het bedrag van €0,19 per kilometer kan stijgen naar €0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 kan dit verder stijgen naar €0,22.

Let wel; dit is geen verplichting voor een werkgever. De werkgever kan en mag zelf bepalen of ze deze ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door wil voeren.

Ongewijzigde bijtelling

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt geleidelijk afgebouwd. In 2023 is de korting 6%-punt. Hierdoor blijft het de bijtelling 16%. Ditzelfde geldt voor het jaar 2024. Het deel van de catalogusprijs waarvoor de korting geldt wordt per 1 januari 2023 wel verlaagd van €35.000 in 2022 naar €30.000 in 2023.   

Hogere onbelaste thuiswerkvergoeding

Hier zal weinig in gaan gebeuren voor werkgever en werknemer. De gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerkkosten is momenteel €2 per dag en zal waarschijnlijk slechts stijgen met de inflatiecorrectie. Deze wordt in december kenbaar gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk stijgt deze dus licht van €2 naar €2,13 per dag.

Extra geld voor STAP

Om ook groepen te bereiken die minder scholing volgen maakt het kabinet voor jaar 2023 €125 miljoen extra vrij via de regeling STAP (Stimulans arbeidsmarktpositie). Dit wordt doorgetrokken tot en met 2026 om permanente scholing via zogeheten leerrechten te bevorderen. Het beschikbare budget wordt toegevoegd aan de STAP-regeling en is bestemd voor die maximaal een mbo-diploma niveau 4 hebben.

SLIM

Ook van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb ondernemingen (SLIM) kan in 2023 weer gebruik gemaakt worden. En voor de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg komt er extra geld vrij. Zo wordt hier in 2023 €7,5 miljoen aan toegevoegd waardoor het totale budget voor komend jaar uitkomt op €16,5 miljoen. Dit bevordert het leren van werknemers via de werkgever aangezien dit voor de werkgever (voor een deel) subsidieerbaar is.

Belangrijkste veranderingen in tarieven en schijven loon-en inkomstenbelasting

Ook zijn er in de loon-en inkomstenbelasting een aantal veranderingen te zien die ten voordele voor de werknemer kunnen zijn. Zo gaat het tarief van eerste schijf in 2023 omlaag naar 36,93% terwijl dit in 2022 nog 37,07% is. Ook veranderd de lengte van de eerste schijf. Zo is de lengte nu nog €35.472,-. Dit gaat omhoog naar €37.149,-. In de tweede schijf gaat het percentage ook van 37,07% in 2022 naar 36,93% in 2023. De lengte gaat ook hier omhoog van €33.926 in dit lopende jaar naar €35.882 in 2023. Het tarief van de derde schijf blijft hetzelfde (49,5%).

edis home right(1)

Edis regelt...
de beste match

Edis staat voor ontwikkeling en vooruitgang. Voor ambitieuze carrièremakers die openstaan voor een volgende stap.

Zien we de energie en potentie waar we van houden, maar vinden we niet direct een goede match, ook dan laten we niet los. We gaan actief op zoek tot je helemaal op je plek bent!