Een hoge werkdruk in de bouw

De bouwsector is een van de belangrijkste sectoren in Nederland. De bouwsector levert namelijk een hele grote bijdrage aan ons woon- werk en leefklimaat en de commerciële en financiële toekomst van Nederland is hier grotendeels van afhankelijk. Dit betekent ook dat er best een zware druk ligt op de Bouwsector.

Uit een onderzoek van het EIB (Economisch Instituut voor de bouw) uit 2019 is gebleken dat bijna de helft van het bouwpersoneel (zeer) hoge werkdruk ervaart. Dit heeft verschillende oorzaken waaronder:

- Tijdsdruk, dit is ook meteen een van de grootste oorzaken. Dit kan te maken hebben met laat aanbesteden, een slechte planning of een moeizame samenwerking met andere betrokken partijen;

- Personeelstekort, goed bouwpersoneel is moeilijk te vinden en heb je ze eenmaal in dienst dan moet je ze ook nog zien te behouden, concullega's zullen met zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden proberen om deze medewerker naar zich toe trekken;  

- Regeldruk, door wijzigingen in de wet- en regelgeving moeten bouwbedrijven voldoen aan hogere eisen (meestal brengt dit ook hogere kosten met zich mee).

Werkdruk kan invloed hebben op de gezondheid en leiden tot lichamelijke of psychische klachten, wat weer van invloed kan zijn op het goed uitvoeren van je werkzaamheden. Voorkomen is in deze zin beter dan genezen. Als werknemer is het dus belangrijk om hier op te letten en tijdig in te grijpen. Werkgevers zijn namelijk verplicht om te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De beheersmaatregelen worden meestal vastgelegd in het VGM-beleid (Veiligheid, gezondheid en milieu).

Toch wordt er gemerkt dat de medewerkers in de bouw niet snel een melding maken wanneer de arbeidsomstandigheden niet geheel conform het VGM-beleid zijn. Dit kan te maken hebben met de welbekende “niet zeuren maar poetsen” mentaliteit in de bouw, onwetendheid of het niet durven aan te geven en bang zijn voor eventuele negatieve gevolgen.

Edis als bemiddelaar

Edis staat als bemiddelaar tussen werknemer en werkgever ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. Edis is VCU-gecertificeerd en vindt het belangrijk om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers te borgen. Wij bezitten de vereiste veiligheidskennis en zetten die in om voorlichting en instructies te geven in het kader van veilig en gezond werken. Ook brengen wij de risico’s en het VGM-beleid van onze klant in kaart zodat we je hierover goed kunnen informeren.

Tevens kent Edis een aantal evaluatiemomenten waarin wij ook specifiek de veiligheid en gezondheid op de werkplek bespreken. Als het er in de praktijk anders aan toe gaat dan is vastgelegd in het VGM-beleid van onze klant dan gaan wij in gesprek met de klant om afspraken te maken die de situatie moet verbeteren en zien er natuurlijk op toe dat die afspraken worden nagekomen.

Gelukkig erkennen steeds meer werkgevers in de bouw het probleem en hebben dit onderwerp dan ook staan als agendapunt.   

Ben jij op zoek naar een Bouw gerelateerde functie, wil je jouw bouwkundige expertise op een analyserende manier inzetten voor een organisatie die kwaliteit boven kwantiteit stelt en tijdsdruk dus niet aan de orde is, bekijk dan de vacature bouwkundig schade expert.

4298 man 1633667 1280
edis home right(1)

Edis regelt...
de beste match

Edis staat voor ontwikkeling en vooruitgang. Voor ambitieuze carrièremakers die openstaan voor een volgende stap.

Zien we de energie en potentie waar we van houden, maar vinden we niet direct een goede match, ook dan laten we niet los. We gaan actief op zoek tot je helemaal op je plek bent!