"Edis belde op met een passende functie voor me, we werken nu ook met gemeentes!"

Mijn naam is Guido, ik woon al sinds mijn studententijd in Nijmegen waar ik Sociale Geografie gestudeerd heb oftewel Aardrijkskunde. Inmiddels werk ik al twee jaar bij de Gemeente Land van Cuijk als Programma Coördinator “leefbaarheid in de dorpenop het snijvlak van wonen, welzijn, leefbaarheid, dorps- en wijkontwikkeling. Dit bevalt me heel goed, helaas loopt het project hier binnenkort af.  

fotoguidokopiren

Mensen, leefbaarheid en wijkontwikkeling

Leefbaarheid van mensen in wijken en/of dorpen is altijd een element geweest in mijn werk. Ik heb twaalf jaar als Opbouwwerker een bijdrage geleverd aan herstructurering van wijken, wijkontwikkeling en stadsvernieuwing om mensen een betere leefomgeving te geven in mijn woonplaats Nijmegen. Daarna heb ik als Coördinator Sociale Programma’s meegewerkt aan verbetering van de leefomgeving in de zwakkere wijken van Den Bosch. Hier werkte ik samen met de bewoners en de woningbouwvereniging en had ik een verbindende rol tussen de partijen. Daarna heb ik negen jaar gewerkt als Bewonersadviseur in Arnhem en ik me richtte op het ondersteunen van huurders. Vanaf 2010 heb ik veel afwisselende functies gehad waaronder de functie: Wijkmanager. Als Wijkmanager had ik een verbindende rol tussen verschillende partijen zoals de overheid, burgers en andere belanghebbende partijen. Het verbeteren van welzijn is de rode draad in mijn werk en dat geeft me een goed gevoel.

Edis werkt nu ook met gemeentes

Mijn tijdelijke functie in Rotterdam was na anderhalf jaar net beëindigd toen ik door Edis gebeld werd omdat zij een leuke functie hadden die bij mij zou passen. “Wij werken nu ook met gemeentes” werd er verteld. De functietitel Programma Coördinator “leefbaarheid in de dorpen “ klonk al meteen heel interessant. “Vóór overmorgen wil ik jouw sollicitatie ontvangen hebben” zei een collega van Edis, zo rap als dat ze mijn sollicitatie wilde ontvangen, zo rap verliep ook het verdere proces. Ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de Gemeente Land van Cuijk, door de corona verliep dit via een digitaal schermpje, de volgende dag hoorde ik dat ik was aangenomen! Op 4 januari 2021 begon mijn avontuur bij de Gemeente Land van Cuijk.

Bij deze Gemeente was net een collega vertrokken die ik mocht gaan vervangen. Omdat het een redelijk klein bedrijf is met korte lijntjes, had ik meteen een kennismaking met de directeur en kon ik wanneer het nodig was ook altijd met de directeur om tafel. Ik werd vanaf dag één goed begeleidt, zowel de organisatie als de inhoud van het werk bevalt mij prima.

Programmacoördinator

Leefbaarheid in de dorpen is een initiatief van verschillende gemeentes en waterschappen in de regio Noordoost Brabant en heeft als doel: Goed leven, Fijn wonen en Anders werken.  

Er komen een hoop nieuwe aanvragen binnen op het gebied leefbaarheid in dorpen. Als Programmacoördinator beoordeel je of het een passend initiatief is, wanneer dit het geval is kun je een bijdrage ontvangen van de gemeente voor de uitvoering. We organiseren ook bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te wisselen. Online kun je bekijken welke initiatieven er zijn: www.leefbaarheidindedorpen.nl.Dit is een functie die goed bij mij past, ik vind het leuk om het verbindende element te kunnen zijn en het delen van kennis ligt mij goed. Flexibel zijn is wel heel erg belangrijk in deze functie. Door de Corona was het in het eerste jaar wat lastiger om fysiek bij elkaar te komen. Ook was het even lastig toen de gemeenteraadsverkiezingen waren geweest omdat dit zorgde voor veranderingen in de bestuursgroep. Je moet dan weer even schakelen en zoeken naar wie/waarvoor verantwoordelijk is.

De sfeer tussen collega’s op het werk is prima. Mijn directe team bestaat uit een communicatiemedewerker, een financieel medewerker en een programmamanager. Verder heb ik ook veel contact met mensen die dingen voor ons maken of op een andere manier bij het project betrokken zijn. Zo hoor ik ook wat er leeft buiten het team om en komen er soms ook extra aanvragen binnen. Je bent een constante factor zolang je op het project zit

Hart voor leefbaarheid

Vanuit mijn verleden spreekt werken met en voor bewoners me erg aan. Dit is voor mij een van de mooiere dingen in het leven die ik kan doen. De eigenschappen die je nodig hebt om dit werk te doen is vooral een hart hebben voor leefbaarheid. Dit staat centraal!

Het is belangrijk dat je het perspectief van de bewoners snapt maar ook van de andere belanghebbende partijen, zoals de gemeente en de woningbouwvereniging. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt. Door mijn eerdere ervaring heb ik een bredere basis.

De ambitie die omschreven staat in het programma raakt me heel erg en daarom voelde ik me meteen verbonden met deze functie. Ik werk vanuit de agenda van de bewoners en zet de bewoners centraal. Verder vind ik het item heel interessant, iedereen is op zoek naar zijn/haar eigen weg of manier.

Uitdaging

In deze functie houd ik me bezig met het organiseren van bijeenkomsten, coördineren van zaken zowel programma-inhoudelijk als financieel. Ik ben verantwoordelijk voor het controleren van nieuwe aanvragen voor initiatieven. Ook moet ik de voortgang bijhouden, weten welke projecten er lopen en kunnen verantwoorden wat er is uitgegeven. Omdat ik regelmatig verslag moet uitbrengen naar Gemeentes, de Provincie en het Rijk, zij betalen immers mee.

De wisselende werkzaamheden en het werken met meerdere provincies tegelijkertijd zorgt in deze functie voor genoeg uitdaging. Op het niveau van de regio waar ik nu werk heb ik nog niet eerder gewerkt. Ik heb dan ook veel geleerd van de verschillen tussen stadswijken en kleinere dorpen, dit zit net wat anders in elkaar. Dit was zeker een mooie aanvulling op mijn kennis en ervaring.
Het allerleukste aan mijn werk vind ik de kennisdeling met bewoners, collega’s en bestuurders. Het versterken van elkaar en de kennis verspreiden in de regio.

Wil jij ook net als Guido een opdracht met kennisdeling en mensen? Zowel als zzp-er als in loondienst kan je terecht bij Edis BV. Wij regelen… de beste match!

edis home right(1)

Edis regelt...


de beste match

Edis staat voor ontwikkeling en vooruitgang. Voor ambitieuze carrièremakers die openstaan voor een volgende stap.

Zien we de energie en potentie waar we van houden, maar vinden we niet direct een goede match, ook dan laten we niet los. We gaan actief op zoek tot je helemaal op je plek bent!