Vacature incident coördinator

Functieomschrijving

Een incident coördinator is een professional die verantwoordelijk is voor het beheren en coördineren van incidenten binnen een organisatie of in openbaar gebied. Deze rol komt vaak voor in sectoren zoals Bouw en Civiel, IT, cybersecurity, facility management of gezondheidszorg, waar incidenten zich kunnen voordoen die gevolgen hebben voor de operationele continuïteit of de veiligheid van de organisatie.

Werkzaamheden van een incident coördinator

Een incident coördinator is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van incidenten of noodsituaties binnen een technische organisatie. De specifieke taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van de organisatie en de aard van de technische activiteiten, maar over het algemeen omvatten de werkzaamheden van een incident coördinator:

 • Incident responsplanning: Het ontwikkelen en implementeren van plannen en procedures om te reageren op incidenten of noodsituaties. Dit omvat het identificeren van potentiële risico's, het opstellen van protocollen voor incidentbeheer en het coördineren van de betrokken interne en externe belanghebbenden.
 • Incidentcoördinatie: Het fungeren als centraal aanspreekpunt tijdens incidenten. De incident coördinator zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen en dat de benodigde middelen en betrokken partijen worden gemobiliseerd om het incident efficiënt te beheren. Dit kan het coördineren van communicatie, het bijhouden van de voortgang en het nemen van beslissingen om de situatie onder controle te krijgen omvatten.
 • Samenwerking met betrokken partijen: Het samenwerken met verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern. Dit kan onder meer het coördineren van communicatie met het management, technische teams, hulpdiensten, overheidsinstanties, leveranciers en klanten om een gecoördineerde reactie op het incident te waarborgen.
 • Evaluatie en rapportage: Het uitvoeren van een grondige evaluatie van incidenten, inclusief het analyseren van oorzaken en gevolgen, en het opstellen van rapporten met aanbevelingen om toekomstige incidenten te voorkomen. Hierbij kan ook het bijhouden van incidentstatistieken en het identificeren van trends en verbeteringsmogelijkheden horen.
 • Veiligheids- en nalevingsbeheer: Het waarborgen van de naleving van veiligheidsvoorschriften en wettelijke vereisten. De incident coördinator zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan relevante regelgeving en normen, en werkt aan het bevorderen van een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.


Kortom, een incident coördinator in de civiele techniek of techniek speelt een cruciale rol bij het beheer en de coördinatie van incidenten en noodsituaties. Ze zijn verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en implementeren van maatregelen om de impact van incidenten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de situatie veilig en efficiënt wordt beheerd.

Vaardigheden incident coördinator

 • Probleemoplossend vermogen: Als Incidentcoördinator moet je in staat zijn om snel en effectief problemen en incidenten te analyseren en op te lossen. Je moet in staat zijn om de oorzaak van het incident te identificeren, mogelijke oplossingen te evalueren en passende maatregelen te nemen om het incident op te lossen en toekomstige incidenten te voorkomen.
 • Communicatieve vaardigheden: Goede communicatie is essentieel voor een Incidentcoördinator. Je moet in staat zijn om duidelijk en effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden, waaronder interne teams, externe leveranciers, management en klanten. Je moet complexe technische informatie kunnen vertalen naar begrijpelijke taal voor niet-technische belanghebbenden.
 • Stressbestendigheid: Het coördineren van incidenten kan uitdagend en stressvol zijn. Je moet in staat zijn om kalm te blijven onder druk, snel te handelen en effectieve beslissingen te nemen, zelfs in kritieke situaties. Stressbestendigheid en veerkracht zijn belangrijke eigenschappen voor deze rol.
 • Analytisch denkvermogen: Als Incidentcoördinator moet je in staat zijn om gegevens en informatie te analyseren om patronen en trends te identificeren. Je moet in staat zijn om incidentrapporten te analyseren, te begrijpen wat er is gebeurd en aanbevelingen te doen voor verbetering van de processen of systemen.
 • Teamwork: Incidentcoördinatie vereist samenwerking met verschillende teams en belanghebbenden. Je moet in staat zijn om effectief samen te werken, te communiceren en te coördineren met technische experts, managers en andere betrokkenen om het incident op te lossen en de impact te minimaliseren.
 • Technische kennis: Hoewel het niveau van technische kennis kan variëren afhankelijk van de sector, is het belangrijk dat een Incidentcoördinator een basiskennis heeft van de relevante systemen, processen of technologieën waarop hij/zij toezicht houdt. Dit helpt bij het begrijpen van de aard en impact van het incident en het effectief coördineren van de oplossing.

Doorgroeimogelijkheden incident coördinator

Je kunt eventueel doorgroeien tot:

 • Senior Incidentcoördinator: Naarmate je meer ervaring opdoet in het coördineren van incidenten, kun je doorgroeien naar de rol van Senior Incidentcoördinator. In deze functie heb je vaak meer verantwoordelijkheden, zoals het leiden van complexere incidenten, het bieden van begeleiding aan junior Incidentcoördinatoren en het bijdragen aan het verbeteren van incidentmanagement processen.
 • Incidentmanager: Als je geïnteresseerd bent in een meer strategische en leidinggevende rol, kun je streven naar een functie als Incidentmanager. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van het incident managementbeleid en -proces binnen een organisatie. Je leidt het incident managementteam en zorgt voor een effectieve en efficiënte respons op incidenten.
 • Crisismanager: Met ervaring in het omgaan met complexe en grootschalige incidenten, kun je mogelijk doorgroeien naar een functie als Crisismanager. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de reactie op noodsituaties en crisissituaties binnen een organisatie. Je ontwikkelt plannen en protocollen voor crisisbeheer en leidt het crisisteam tijdens noodsituaties.

Wat is het salaris van een incident coördinator? 

Het salaris van een incident coördinator kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, de industrie, de ervaringsniveaus en de verantwoordelijkheden van de functie. Het is belangrijk op te merken dat er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn voor het salaris van een incident coördinator, omdat het een relatief specifieke functie is binnen technische organisaties. Het salaris kan sterk variëren afhankelijk van de organisatie en de sector.

Over het algemeen hebben incident coördinatoren in technische industrieën, zoals de civiele techniek of techniek, vaak salarissen die overeenkomen met functies in projectmanagement of gezondheids- en veiligheidsrollen. Afhankelijk van de complexiteit van de verantwoordelijkheden en het ervaringsniveau, kan het salaris variëren.

In algemene zin kan het salaris van een incident coördinator in technische industrieën variëren van €40.000 tot €80.000 per jaar. Houd er echter rekening mee dat dit slechts een ruwe schatting is en dat het salaris kan verschillen op basis van de eerder genoemde factoren.

De beste match tussen werkgever & werknemer! Edis regelt het. 

Ben je op zoek naar een uitdagende vervolgstap, iets nieuws of iets fris? Edis regelt het. Wij kijken verder dan achtergrond en/of expertise. Wij kijken namelijk naar jouw toegevoegde waarde en naar waar deze het beste tot zijn recht komt. Zien we de energie en potentie waar we van houden, maar vinden we niet direct een goede match? Ook dan laten we niet los! We gaan actief op zoek tot je helemaal op je plek bent.

Vacatures incident coördinator

Ben jij… verantwoordelijk, daadkrachtig en leid je projecten tot een goed resultaat? Projectleider IM

BREDA

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectleider Incident Management voor het werkgebied Wes...

Ben jij de resultaatgerichte veiligheidsexpert met overtuigingskracht die mensen in beweging krijgt?  HSEQ Coördinator

Office HBO Zwolle

Als HSEQ-coördinator ben je verantwoordelijk voor het coördineren stimuleren, evalueren en verbeteren van d...

Veelgestelde vragen
Wat is de rol van een incident coördinator?
+ -

Een incident coördinator is verantwoordelijk voor het beheren van incidenten binnen een organisatie, zoals noodsituaties, ongevallen of crises. Hun taak is om de reactie op incidenten te coördineren en te zorgen voor een efficiënte en georganiseerde aanpak.

Wat zijn de vereisten voor de functie van incident coördinator?
+ -

Typische vereisten omvatten een relevante opleiding of ervaring in noodbeheer, crisismanagement, communicatievaardigheden en stressbestendigheid.

In welke sectoren is een incident coördinatoren actief?
+ -

Incident coördinatoren kunnen in verschillende sectoren werken, waaronder gezondheidszorg, overheid, transport, energie, en meer.

Wat zijn de belangrijkste taken van een incident coördinator?
+ -

Dit omvat het ontwikkelen van een incidentreactieplan, coördineren van reactieteams, communiceren met belanghebbenden en het evalueren en rapporteren van incidenten.

Wat zijn de vaardigheden van een succesvolle incident coördinator?
+ -

Een succesvolle incident coördinator heeft probleemoplossende vaardigheden, communicatieve vaardigheden, organisatorisch talent en het vermogen om kalm te blijven onder druk. En een flinke dosis leiderschap. 

Vul het formulier in en we gaan het regelen.

Neem contact op met ons

logo blauw sq

Edis de recruiters

Neem contact op met ons via telefoon of e-mail.